Läkemedel förorsakar dödlig hjärnhinneinflammation i USA

Nashville, 08.10.2012, 22:59 Utrikes

Åtta människor har dött av ett läkemedel som förorsakar hjärnhinneinflammation i USA. Dödsoffren har fått en svampinfektion av en steroidinjektion som används framför allt i vården av ryggsmärtor.

På måndagen hade myndigheterna fått information om 105 sjukdomsfall. USA:s infektionsmyndighet CDC uppskattar att 13000 människor i över 20 delstater kan ha blivit utsatta för infektionen via injektionerna.

Svampinfektionen smittar inte från människa till människa.

I delstaten Ohio försöker myndigheterna spåra människor som har fått steroiden.

-Om vi måste knacka dörr så gör vi det, säger Beth Bickford som arbetar för de lokala hälsomyndigheterna.

Steroidinjektionerna har spårats till ett läkemedelsföretag i Massachusetts. Myndigheterna undersöker företagets verksamhet.(FNB)

FNB
Bookmark and Share