*** Tiedote/Gasum Oy: Kaasun liikennekäyttö vahvasti mukana Euroopan komission puhtaan liikkuvuuden paketissa - LNG ja biokaasu mahdollistavat merkittävät päästövähennykset ***

14.11.2017, 15:41 Tiedotepalvelu

Euroopan komission tuore puhtaan liikkuvuuden paketti ehdottaa uusia standardeja autojen ja pakettiautojen hiilidioksidipäästöille. Samalla komissio esittää vaihtoehtoisten polttoaineiden, muun muassa LNG:n infrastruktuurin vahvistamista. Uusiutuvan kaasun mahdollisuudet nostetaan paketissa esiin, ja komission mukaan biokaasun käyttöä olisi lisättävä tulevaisuudessa.

Uusien autojen keskimääräisten päästöjen tulee olla vuonna 2030, 30 prosenttia vähemmän kuin 2021. Komission esitys on teknologianeutraali, eikä siinä ole kiintiöitä erilaisille käyttövoimille. On siis autovalmistajien käsissä, millä teknologialla päästövähennykset toteutetaan. Komission arvion mukaan 80 prosentissa uusista autoista on polttomoottori vielä vuonna 2030. Harkitsemisen arvoinen vaihtoehto on siirtyä mittamaan polttoaineen elinkaaripäästöjä, mikä toisi toimivan kannusteen kiertotalouteen pohjautuville polttoaineille.

Puhtaan liikkuvuuden paketissa on mukana toimintasuunnitelma vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurille. Toimintasuunnitelma antaa vahvan tuen kaasun liikennekäytön yleistymiselle niin meri- kuin maantieliikenteessä. Toimintasuunnitelmassa linjataan, että kaasun liikennekäyttöä on lisättävä tulevaisuudessa ja biokaasulla on tässä merkittävä rooli.

Vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin toimintasuunnitelmassa komissio toteaa, että jopa TEN-T-ydinverkon alueella on yhä aukkoja kaasuinfrastruktuurissa henkilöautoliikenteen, raskaan liikenteen, sisävesiliikenteen ja merenkulun osalta. Infrastruktuurin parantamiseksi toimintasuunnitelmaan sisältyy uusia rahoitusmahdollisuuksia lähes 800 miljoonan euron edestä joko lainojen tai tukien tai näiden yhdistelmien kautta.

"Komission puhtaan liikkuvuuden paketin esitykset ovat kokonaisuudessaan erittäin kannatettavia. Kaasun liikennekäytön kasvattaminen ja biokaasun osuuden lisääminen ovat kustannustehokas tapa alentaa ajoneuvon elinkaaren aikaisia päästöjä. Kaasun avulla tiukemmat päästörajoitukset voidaan saavuttaa niin meriliikenteessä kuin maanteillä. Komission esitykset antavat erinomaisen pohjan kehittää edelleen biokaasun ja LNG:n markkinaa ja infrastruktuuria Pohjoismaissa", Gasumin toimitusjohtaja Johanna Lamminen sanoo.Puhtaan liikkuvuuden paketin esityksiä käsitellään seuraavaksi Euroopan parlamentissa ja neuvostossa.

Lisätietoja:Johanna Lamminen, toimitusjohtaja, Gasum Oypuh. +358 20 44 78 661 (johdon assistentti Henna Walker)

Olga Väisänen, johtaja, viestintä, Gasum Oypuh. 040 554 0578, etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Yhteyshenkilöt:

Johanna Lamminen

toimitusjohtaja, Gasum

Puh. 020 4478 602 (johdon assistentti Henna Walker)

etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Olga Väisänen

johtaja, viestintä, Gasum

Puh. 040 554 0578

etunimi.sukunimi(a)gasum.com

Kuvat:

Uusien autojen keskimääräisten päästöjen tulee olla vuonna 2030, 30 prosenttia vähemmän kuin 2021. Komission esitys on teknologianeutraali, eikä siinä ole kiintiöitä erilaisille käyttövoimille. On siis autovalmistajien käsissä, millä teknologialla päästövähennykset toteutetaan.

https://www.sttinfo.fi/data/images/00503/6b6314e6-8314-4ed8-bd25-f88919423a90.jpg

Linkit:

Tutustu kaasuautoiluun https://www.gasum.com/yksityisille/valitse-kaasuauto/kaasuauton-hankinta/

Energiayhtiö Gasum http://www.gasum.com

https://www.gasum.com/yksityisille/valitse-kaasuauto/kaasuauton-hankinta/
http://www.gasum.com
STT
Bookmark and Share