*** Tiedote/Jyväskylän yliopisto: Vapaaehtoistoiminta liikunnassa ja urheilussa kiinnostaa edelleen - erityisesti tapahtumat ja urheilukilpailut suosittuja ***

08.05.2019, 07:01 Tiedotepalvelu

Liikuntaan ja urheiluun liittyvä vapaaehtoistyö on muuttumassa kohti elämyshakuisempaa ”pätkävapaaehtoisuutta”. Lähes puolet (44 %) liikunnan ja urheilun parissa vapaaehtoistyötä tekevistä osallistuu yleisimmin tapahtumien ja kilpailujen organisointiin. Perinteisesti suomalainen liikunta ja urheilu on nähty vapaaehtoistyöhön perustuvana kansalaisjärjestötoimintana, joissa urheiluseuroilla ja niissä mukana olevilla ihmisillä on ollut merkittävä rooli liikunnan järjestäjinä ja organisoijina.

Urheiluseuroissa tukeudutaan aiempaa enemmän palkallisiin työntekijöihin, mutta lyhyemmille vapaaehtoistyöpätkille on tarvetta - ja tarjontaa. Trendi saa vahvistusta tuloksista, jotka käyvät ilmi kirjasta Sports Volunteers Around the Globe - Meaning and Understanding of Volunteering and its Societal Impact. Kirja kokoaa yhteen perustietoja 26 maassa tapahtuvasta vapaaehtoistoiminnasta liikunnassa ja urheilussa. Suomen osuuden kirjaan kirjoittivat yliopistonlehtorit Hanna Vehmas ja Kati Lehtonen Jyväskylän yliopistosta sekä professori Pasi Koski Turun yliopistosta.

- Yhä useammat seurat ovatkin päätyneet palkkaamaan ammattilaisia. Vapaaehtoistyön tekeminen näyttää erityisesti urheiluseuroissa polarisoituvan: pieni joukko todella aktiivisia tekee yhä enemmän ja enemmän, toteaa professori Pasi Koski.

Pätkävapaaehtoisuuden lisäksi liikunnan ja urheilun vapaaehtoistyötä haastaa nyt ja tulevaisuudessa myös seuratoimintaan kohdistuvat kasvavat odotukset ja vaatimukset.

- Vapaaehtoistyön tekemisen muodot vaihtelevat paljon. Esimerkiksi kuljettaminen harrastuksiin ja kisoihin jää usein tunnistamatta, arvioi Kati Lehtonen.

Kirjassa mukana olleet 26 maata ovat yhteiskuntajärjestelmiltään hyvin erilaisia, mikä nosti myös esiin kysymyksiä siitä, miten vapaaehtoistyö yleisesti ymmärretään eri puolilla maailmaa. Kirjan keskeinen anti on ymmärtää vapaaehtoistoiminnan erilaisuutta ja sen sidonnaisuutta kunkin maan kulttuuriin ja kansalaisyhteiskuntaan. Monissa maissa perinteinen seuratoiminta näyttäytyy nykypäivän vapaa-ajassa liian sitovana.

- Kirjassa tuodaan esille myös se, ettei liikunnan ja urheilun vapaaehtoistoiminnan tutkimus ole kansainvälisesti kovin systemaattista ja yleistä. Suhteessa siihen, miten tärkeä potentiaali vapaaehtoistyö ja -toiminta on esimerkiksi Suomen kaltaisessa maassa yhteiskunnallisesti, olisi myös siihen liittyvään järjestelmälliseen tiedonkeruuseen kiinnitettävä huomiota, pohtii Hanna Vehmas.

Yhteyshenkilöt:

Yliopistonlehtori Kati Lehtonen, kati.m.k.lehtonen@jyu.fi, 0500 460 162 Yliopistonlehtori Hanna Vehmas, hanna.m.vehmas@jyu.fi, 040 805 3977 Tiedottaja Martta Walker, martta.a.walker@jyu.fi, 040 805 4717

Kuvat:

Useat urheiluseurat palkkaavat ammattilaisia valmennustehtäviin.

https://www.sttinfo.fi/data/images/00972/84198cda-1fd1-4a85-a7d3-f4337390d6fd.jpg

Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto - ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta - sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi

STT
Bookmark and Share