Vieraan kielen opiskelu ensimmäisestä luokasta lähtien saa kannatusta

Helsinki 10.08.2018, 13:14 Kotimaa

Ehdotus vieraan kielen opiskelun aloittamisesta jo ensimmäisellä luokalla saa kannatusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö kaavailee uudistusta, jonka myötä kaikki ekaluokkalaisetlukisivat A1-kieltä vuodesta 2020 alkaen.

Suomen kieltenopettajien liitto toteaa lausunnossaan, että uudistus parantaisi oppilaitten tasa-arvoa alueellisesti, koska sen seurauksena kaikilla oppilailla olisi mahdollisuus osallistua varhennettuun kieltenopetukseen.

Tällä hetkellä ykkösluokkalaislle tarjotaan kieltenopetusta ainakin Helsingissä. Aikaistettu kieltenopiskelun aloittaminen on osa pääkaupungin omaa strategiaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön luonnoksen lausuntokierros päättyy tänään.

Opettajilla täytyy olla riittävät pedagogiset valmiudet

Osassa jo saapuneista lausunnoista painotetaan, että uudistus edellyttää opettajilta riittäviä valmiuksia varhaiseen kielenopetukseen.

Opetushallituksen lausunnossa todetaan, että tästä syystä opettajien täydennyskoulutuksen tarve on kartoitettava. Kansallisen koulutuksen arviointikeskus Karvi puolestaan painottaa, että opettajien pedagogisesta osaamisesta on huolehdittava suurten kaupunkien ulkopuolella.

Kokonaisuudessaan Karvi pitää uudistusta hyvänä, kunhan oppilaat voivat valita A1-kielen eri vaihtoehdoista. Arviointikeskuksen mukaan ei ole toivottavaa, että kieli olisi suomenkielissä kouluissa englanti ja ruotsinkielisissä suomi.

Erilaisten oppijoiden liitto pitää uudistusta hyvänä, kunhan oppiminen tapahtuu leikinomaisesti eikä uudistus kuormita pientä oppijaa.

STT
Bookmark and Share